Svetlana Hansemann

Kunst im Dolder Bad 2015 mit Svetlana Hansemann